Yeni Abone için Gerekli Evraklar

 

Abonelik İşlemleri

İNŞAAT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler : 

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Bilgisi 

2.  Tapu Fotokopisi (TAKBİS'ten ulaşılamaması halinde) 

3. Yapı Ruhsatı (MASK'tan ulaşılamaması halinde) 

4. Onaylı  Sıhhı Tesisat Projesi 

5. Kat Karşılığı Sözleşmesi 

Not : Abonelik Şirket adına yapılacak ise bu evraklara ek olarak İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi ve Şirket Kaşesi gerekmektedir. 

KONUT ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler : 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 

1. 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden

     herhangi bir tanesi ve ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti. 

2. Tapu veya kira Kontratı (NVI adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.) 

3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; 

1. Yapı Ruhsatı 

2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi 

4. Emlak Beyanı Rayiç Bedel Tablosu 

Binanızın yapım tarihi 26.07.2008 tarihinden sonra ise; 

1. Yapı İskan Belgesi (MASK'tan ulaşılmaması halinde) 

2. Tapu veya kira kontratı (NVİ adres kayıdı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

4. Emlak Beyanı Rayiç Bedel Tablosu

İŞYERİ ABONELİĞİ

Gerekli Belgeler : 

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise ; 

1. 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden

     herhangi bir tanesi ve ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti. 

2. Tapu (TAKBİS'ten ulaşılmaması halinde) ve kiracı ise Kira Kontratı

3. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi 

4. Vergi Levhası veya İşletici Kimlik Belgesi

5. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi 

6. Şirketlerde bunlara ilaveten kaşe

Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 - 26.07.2008 tarihleri arasında ise; 

1. Yapı Ruhsatı 

2. Tapu (TAKBİS'ten ulaşılmaması halinde) ve kiracı ise Kira Kontratı

3. Emlak Beyanı Rayiç Bedel Tablosu 

4. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi 

5. Vergi Levhası veya İşletici Kimlik Belgesi

6. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi 

7. Şirketlerde bunlara ilaveten kaşe

Binanızın yapım tarihi 26.07.2008 tarihinden sonra ise; 

1. Yapı İskan Belgesi (MASK'tan ulaşılamaması halinde) 

2. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

3. Tapu (TAKBİS'ten ulaşılmaması halinde) ve Kiracı ise Kira Kontratı

4. Emlak Beyanı Rayiç Bedel Tablosu

5. Vergi Levhası veya İşletici Kimlik Belgesi

6. İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi 

7. Şirketlerde bunlara ilaveten kaşe